Publicaties » AVRA Bulletin AVRA BULLETIN 1, 2000 Guido Cuyt, Woord Vooraf, 1-2. Guido Cuyt, Kuilen uit midden- en late ijzertijd te Wijnegem, 3-21. Henri Verbeeck, De Gallo-Romeinse tempel te Kontich, 22-37. Jan De Beenhouwer, Terracottabeeldjes van Venus en Minerva op het Gallo-Romeinse heiligdom van Kontich- Kazerne (Antwerpen, België), 38-52. Philippe Crombé, Yves Perdaen & Joris Sergant, Jagers-verzamelaars uit de Midden-Steentijd te Verrebroek, 53- 58. Wim De Clercq, Over aardgasleidingen, collectoren, verkavelingen en industriezones. Enkele beschouwingen bij drie jaar archeologisch noodonderzoek vanuit de provincie Oost-Vlaanderen, 59-66. Gijs De Greef, Romeinse muntschatten en Germaanse invallen in het midden van de 3de eeuw, 67-70. Arnold Provoost, Omtrent enkele problemen en nieuwe visies in de vroeg-christelijke archeologie, 71-78. Guido Cuyt, Archeologisch onderzoek te Wijnegem 1999-2000, 79-83. Jan Willems, Onderzoek van een bouwput aan de Ertbruggestraat in Wijnegem, 84. Peter Verstappen, Mortsel-Steenakker en omgeving, 85-96. Ghislaine Libre, Verslag AVRA-reis naar Libië, 97-106. Ghislaine Libre, Verslag AVRA-reis naar Tongeren, Maastricht, Stein en Sittard, 107-108. VARIAVRA 2000, 109-111. Lijst AVRA-vergaderingen in 2000, 112. AVRA-Leden, 113-117. AVRA BULLETIN 2, 2001 Guido Cuyt, Woord Vooraf, 1-2. Bart Cherretté, Houtanalytisch onderzoek van twee Romeinse waterputten te Wijnegem-Steenakker, 3-7. Kathy Sas, Romeinse juwelen in de provincie Antwerpen, 8-34. Werner Wouters, Stadsarcheologie in Mechelen, 35-39. Peter Van den Hove & Alain Vanderhoeven, Archeologisch onderzoek in de Basiliek van Tongeren, 40-41. Marit Vandenbruane, Wat kan je zien op het menselijk skelet ?, 42-46. Guido Cuyt, Archeologisch onderzoek te Wijnegem 2001 (interimverslag), 47-53. Mark Van Strydonck, Verslag AVRA-reis naar Menorca, 54-55. Ghislaine Libre, Verslag AVRA-reis naar Breda en omgeving, 56-57. VARIAVRA 2001, 58-60. Lijst AVRA-vergaderingen in 2001, 61. AVRA-Leden, 62-69. AVRA BULLETIN 3, 2002 Guido Cuyt, Woord Vooraf, 1. Guido Cuyt, In memoriam Dr. Felix Lauwers, 2-4. Willy Clarysse, Een valse Sarapis?, 5-7. Guido Cuyt, Geen schade aan de spade, Archeologisch onderzoek te Wijnegem-‘Steenakker’ in 2002 (Interimverslag), 8-17. Marc De Bie, Prehistorische kampen uit het einde van de laatste ijstijd in Vlaanderen,18-23. Bart Cherretté, Kringen voor de doden. Grafheuvels uit de vroege / middenbronstijd te Oedelem – Wulfsberge (W.-Vl.), 24-31. Herman Clerinx, Een “ritueel landschap” in Wéris, 32-41. Francis Brenders, Vitruvius’ De Architectura Libri X, boeken 3 en 4 over de bouw van tempels en zijn invloed op de architectuurtheorie van de Renaissance, 42-51. Guido Cuyt, Op zoek naar het onderste uit de kan…, Verslag van de AVRA-reis naar Rome (27 juli tot 4 augustus 2002), 52-57. Ghislaine Libre, Verslag van AVRA-reis naar Mariemont, Liberchies en Tongeren (24 november 2002), 58-60. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2002, 61-64. Lijst van AVRA-vergaderingen in 2002, 65. AVRA-Ledenlijst, 66-70. AVRA BULLETIN 4, 2003 Guido Cuyt, Woord Vooraf, 1. Hugo Thoen, Kopzorgen om Sarapis, 3-17. Henri Verbeeck, De vervalser van de Sarapis-scherf, 19-20. Marie Christine Laleman, Onderzoek in het Gentse Prinsenhof, 21-34. Natalie Cleeren, Het leven na de opgraving. Courante problemen rond conservatie van archeologische objecten, 35-41. Jeroen Van Vaerenbergh, Het discrete secreet. Romeinse latrines op het Italische schiereiland, 43-51. Guido Cuyt & Mark Van Strydonck, Van huizen, putten en Merovingers. Archeologisch onderzoek te Wijnegem B Steenakker in 2003 (interimverslag), 53-60. Ludo Giebens, AVRA-reis naar Mallorca van 25 april tot 2 mei 2003, 61-68. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap naar Nederland op zondag 22 juni 2003, 69-72. Ghislaine Libre, AVRA-daguitstap naar Brussel op zondag 23 november 2003, 73-74. VARIAVRA 2003, 75-77. AVRA-vergaderingen in 2003, 78. AVRA-ledenlijst, 79-82. AVRA BULLETIN 5, 2004 Guido Cuyt, Woord vooraf, 1-2. Arnold Provoost, De funeraire gebruiken van de eerste christenen in de catacomben van Rome, 3-11. Leo Verhart, Vervalsingen in de Nederlandse archeologie, 13-23. Guido Cuyt, Recente ontdekkingen in Rome, Crypta Balbi, 25-34. Dries Tys, De ruimtelijke ontwikkeling van de kustvlakte in de Vroege en de Volle Middeleeuwen en de evolutie van de omgang van de mens met het water. Het voorbeeld van Kamerlings ambacht, 35-40. Peter Cosyns, Romeins glas in België, 41-52. Herbert Verreth, De film ‘Gladiator’, (film)historisch bekeken, 53-60. Roald Docter, e.a., La nouvelle Carthage, nieuwe inzichten in de topografie van een antieke stad, 61-72. Guido Cuyt, Handelsscheepvaart in de Romeinse Oudheid, 73-82. Guido Cuyt, Sporen uit de midden-IJzertijd aan de Ganzenweg te Wijnegem (interimverslag), 83-92. Henri Verbeeck, De terra sigillata uit de Gallo-Romeinse vicus van Kontich-Kazerne (Interimrapport), 93-99. Henri Verbeeck, AVRA-reis 127 naar Nijmegen (25 april 2004), 101-102. Harry Van Enckevort, Nijmegen, Legerplaats en stad in het achterland van de limes, 102-104. Ludo Giebens, AVRA-reis 128 naar Istanbul (18 tot 23 augustus 2004), 105-109. Guido Cuyt, AVRA-reis 129 naar Velzeke en Ath (26 september 2004), 111-113. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2004, 115-117. Lijst van AVRA-vergaderingen in 2004, 118. AVRA-Ledenlijst, 119-123. AVRA BULLETIN 6, 2005 Guido Cuyt, Woord vooraf, 1. Sofie Vanhoutte, Het Romeinse castellum in Oudenburg. Nieuw onderzoek, nieuwe inzichten, nieuwe vragen, 2- 12. Elly Heirbaut, Bernheze-Nistelrode. Bewoningsgeschiedenis vanaf het Neolithicum tot het heden, 13-19. Michiel Bartels, De vroegmiddeleeuwse ruimtelijke ontwikkeling van de handelsnederzetting Deventer, Oost- Nederland, 20-29. Edwin Blom, Tom Hazenberg & Wouter Vos, Het geroeide Nederlandse vrachtschip de ‘Woerden 7’. Onderzoeksresultaten van de opgraving van een Romeinse platbodem aan de Nieuwe Markt in Woerden (Hoochwoert), 30-44. Ludo Giebens, Romeinse munten, getuigen van hun tijd: een kennismaking, 45-52. Gauthier Clerens & Eddy Mathy, De 1ste-eeuwse Romeinse militaire ruiterij: onbemind wegens onbekend?, 53- 57. Hugo Thoen & Henri Verbeeck, De terra sigillata uit de vicus van Kontich-Kazerne. Typologie, chronologie en herkomst, 58-72. Henri Verbeeck, Nederzettingssporen uit de vroege ijzertijd en een middeleeuwse put te Kontich, site Nachtegaalhoeve, 73-82. Rica Annaert & Jan Willems, Nederzettingssporen uit de ijzertijd en de Romeinse periode in de verkaveling Krabbershoek te Wijnegem (Antwerpen), 83-87. Guido Cuyt, Met de herten als gezelschap, Kortstondig noodonderzoek in Wijnegem, 88-90. Henri Verbeeck & Ludo Giebens, AVRA-reis nr. 130 naar Sicilië van 29 maart tot 8 april 2005, 91-95. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 131 naar Rochefort en Malagne op 26 juni 2005, 96-97. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 132 naar Destelbergen en Gent op 16 oktober 2005, 98-99. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2005, 100-101. Lijst van AVRA-vergaderingen in 2005, 102. AVRA-Ledenlijst, 103-108. AVRA BULLETIN 7, 2006 Guido Cuyt, Woord vooraf, 1. Ria Berkvens, Romeinen in Breda, Archeologisch onderzoek op landschapformaat, 2-10. Rica Annaert, Het Merovingische grafveld van Broechem in een bredere context, 11-20. Guido Creemers & Patrick Berben, Late prehistorie en het cattle complex van de Turkana, 21-27. Koen Wylin, De Etrusken en hun taal, 28-35. Mark Van Strydonck, Mathieu Boudin, & Anton Ervynck, Mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van stabiele isotopen (?13C en ?15N) van menselijk beendercollageen en -carbonaat als hulpmiddel in migratiestudies, 36-42. Robert Nouwen, Tongeren als het bestuurlijke en economische centrum van een agrarische regio in relatie tot de ravitaillering van de Rijntroepen: een beknopte status quaestionis, 43-51. Tony Oost, Antwerpen tijdens de Gallo-Romeinse periode, 52-59. Guido Cuyt, Geef aan Caesar wat Caesar toekomt…, 60-91. Henri Verbeeck, Het archeologisch onderzoek te Kontich in 2006, 92-102. Guido Cuyt, Opgravingen aan de Oud Sluisstraat in Wijnegem, 103-108. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 133 naar Maaseik en Venlo op 12 maart 2006, 109-110. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 134 naar Gent en Velzeke op 14 oktober 2006, 111-112. Ludo Giebens, AVRA-daguitstap 135 naar Antwerpen op 14 november 2006, 113-114. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2006, 115-116. Lijst van AVRA-vergaderingen in 2006, 117. AVRA-Ledenlijst, 118-123. AVRA BULLETIN 8, 2007 Guido Cuyt, Woord vooraf, 1. Robert Nouwen, Romeinse militairen op jacht. Enkele bedenkingen over de schedel van een beer uit Oudenburg, 2-14. Marc Lodewijckx, Archeologische luchtprospecties in het oosten van Vlaanderen. Mogelijkheden en resultaten, 15-24. Marc Dewilde & Frederik Demeyere, De allerlaatste getuige. De archeologische aanpak van WO I-erfgoed in Vlaanderen, 25-30. Peter Cosyns, Romeins glas in België (deel 2), 31-38. Marleen Martens, Een tempel en een feestmaal ter ere van Mithras in de vicus van Tienen, 39-44. Tim Clerbaut, Het kan ook anders! Persoonlijke impressie van de opgravingscampagne 2006 van AVRA in Kontich, 45-46. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 136 naar Tienen en Kanne op 17 juni 2007, 47-49. Ludo Giebens, AVRA-daguitstap 137 naar Lommel en Eindhoven op 14 oktober 2007, 50-53. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2007, 54-56. Lijst van AVRA-voordrachten in 2007, 57. AVRA-Ledenlijst, 58-63 AVRA BULLETIN 9, 2008 Guido Cuyt, Woord vooraf, 1. Davy Herremans, De burcht van Antwerpen, Enkele discussiepunten, 2-10. Jona Lendering, Dood in Babylon, Alexander de Grote en de Chaldeeën, 11-16. Bernard Van Daele, Het Romeinse fort in Iza - Kelemantia (Slowakije), 17-25. Jeroen Vanden Borre, Net over de grens… De oudste geschiedenis van Nispen blootgelegd, 26-29. Natasja Reyns, Het Romeinse kwaliteitsaardewerk van de site Steenakker-Kapelleveld in Kontich, 30-55. Ludo Giebens, AVRA-reis 138 naar Zuidwest Turkije en Sagalassos van 2 tot 10 juni 2008, 56-59. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 139 naar Laon en Marle op 29 juni 2008, 60-62. Yves Van Roy & Ludo Giebens, AVRA-daguitstap 140 naar Oss en Nijmegen op 19 oktober 2008, 63-65. Yves Van Roy & Ludo Giebens, Microreis naar Asse op 21 december 2008, 66. Guido Cuyt, Viering 45 jaar AVRA op 20 september 2008, 67-75. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2008, 76-78. Lijst van AVRA-voordrachten in 2008, 79. AVRA-Ledenlijst, 80-85. AVRA BULLETIN 10, 2009 Jan De Beenhouwer, Woord vooraf, 1. Jordi Bruggeman, Chinees porselein met An Hoa-decoratie in Vlaanderen. Een aparte vorm van decoratie uit de 18de eeuw, 2-3. Stephan Delaruelle & Jef Van Doninck, Uit Kempische bodem. Recent archeologisch onderzoek in de regio Turnhout, 4-17. Jona Lendering, Waakzaamheid en watermanagement: de Limes Tripolitanus,18-24. François van den Dries, Het Romeinse glasovenproject te Velzeke, 25-45. Tim Clerbaut, De Gallo-Romeinse pottenbakkersoven van Kontich herbekeken, 46-52. Natasja Reyns & Jordi Bruggeman, Het voor-Romeins en Romeins glas van Kontich en Wijnegem, 53-70. Ludo Giebens, Yves Van Roy & Kathy Sas, AVRA-daguitstap 141 naar Damme en Velzeke op 22 maart 2009, 71- 75. Yves Van Roy, AVRA-reis 142 naar Kalkriese op 4 september 2009, 76-80. Yves Van Roy & Ludo Giebens, AVRA-daguitstap143 naar Tongeren en Maaseik op 11 oktober 2009, 81-83. Yves Van Roy & Ludo Giebens, Microreis AVRA naar het terracottaleger van Xi’an in Maaseik op 11 januari 2009, 84. Ludo Giebens, Microreis AVRA naar Rotterdam op 15 februari 2009, 85-86. Jan De Beenhouwer, Microreis AVRA naar Tienen op 22 november 2009, 87-88. Lijst van AVRA-voordrachten in 2009, 89. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2009, 90-93. AVRA-Jaarvergadering 2009, 94-99 AVRA-Leden, 100. AVRA BULLETIN 11, 2010-2011 Jan De Beenhouwer, Voorwoord, 7 Tim Clerbaut & Kristine Magerman, Onderzoek van een derde pottenbakkersoven en zijn stookkuil te Asse- Nerviërstraat, 9-20. Ruben Pede, Bart Jacobs & Guy De Mulder, Preventief archeologisch onderzoek langs de Blikstraat te Wijnegem tijdens 2007-2009: overzicht van de resultaten uit de IJzertijd, 21-28. Natasja Reyns, Het postmiddeleeuws glas van de site Steenakker te Wijnegem , 29-31. Jeroen Van Vaerenbergh, De smaak van de Romeinse keizer… , 32-33. Ludo Giebens, Impressies uit Pompeii: Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, 35-46. Wim Van Craenenbroeck, De afdeling archeologie in het museum van Kontich vernieuwd. Een blik achter de schermen, 47-54. Henri Verbeeck, met bijlage van Hugo Thoen, Het mysterie van Kontich: KFL-2206. Brieven van H. Thoen aan H. Verbeeck, 55-59. Henri Verbeeck; Guido Cuyt, AVRA projecten, 61-64. Yves Van Roy, AVRA-reis nr. 147 naar Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas “Kluizenmolen” op 6 juni 2010, 65-66. Ludo Giebens, AVRA-reis nr. 148 naar Raversijde en Oudenburg op 26 september 2010, 67-68. VariAVRA: gevarieerd verenigingsnieuws uit het werkjaar 2010 , 69-71. AVRA BULLETIN 12, 2012 Jan De Beenhouwer, Voorwoord, 7. Dave Geerts, De munten van Kontich-Kazerne: een cultureel-economische benadering, 9-23. Natasja Reyns, Jordi Bruggeman & Henri Verbeeck, De mortaria van de site Steenakker-Kapelleveld te Kontich, 25-35. Natasja Reyns, Jordi Bruggeman & Henri Verbeeck, De dolia van de site Steenakker-Kapelleveld te Kontich, 37- 41. Henri Verbeeck; Guido Cuyt, AVRA projecten, 43-45. Ludo Giebens, AVRA-reis nr. 149 naar Brugge op 19 juni 2011, 47-50. Yves Van Roy, AVRA-reis nr. 150 naar Tongeren op 20 november 2011, 51-55. VariAVRA, gevarieerd verenigingsnieuws uit het werkjaar 2011, 57-58. AVRA BULLETIN 13, 2013 Jan De Beenhouwer, Voorwoord, 7. Henri Verbeeck, Van grondspoor tot maquette. Vijf houten woningen en een Gallo-Romeinse tempel van de vroege ijzertijd tot de Romeinse periode te Kontich (2009), 9-31. Marijke Derieuw, De tempel van Kontich-Kazerne in een ruimer perspectief, 33-48. Tim Clerbaut & Guido Cuyt, Ad fundum, een onderzoek naar enkele bijzondere waterputvondsten te Wijnegem, Deel I: De Romeinse emmer van Wijnegem (Antwerpen), 49-57. Tim Clerbaut & Anouk van der Kelen, Uit het verleden geschept: een houten gebruiksvoorwep uit een laat- Romeinse waterput te Meldert (Lummen), 59-65. Stephan Delaruelle, Alle wegen leiden naar … Romeinse bewoning in de regio Turnhout, 67-70. AVRA projecten - Werking 2012, 71-75. Ludo Giebens, AVRA-microreis naar Antwerpen op 17 februari 2012, 77-78. Yves Van Roy, AVRA-reis nr. 151 naar Noordwest-Frankrijk van 18 tot 20 mei 2012, 79-85. Ludo Giebens, AVRA-reis nr. 152 naar Maaseik & Heerlen op 30 september 2012, 87-89. VariAVRA: gevarieerd verenigingsnieuws uit het werkjaar 2012, 91-95. AVRA BULLETIN 14-15, 2014-2015 (nieuw) Kathy Sas, Voorwoord, 7 Henri Verbeeck & Natasja Reyns, De waterputten van de site Kontich-Kazerne te Kontich, 9 Barbara Borgers & Henri Verbeeck, Romeinse aardewerkproductie te Kontich herbekeken, 49 Van Celst Marjolein, Stenen artefacten van de site Kontich-Kazerne te Kontich, 65 Tim Clerbaut & Guido Cuyt, Ad fundum, een onderzoek naar enkele bijzondere waterputvondsten te Wijnegem: Deel II: Het ‘mysterieuze’ metaalblad van Wijnegem (Antwerpen), 75 Erik Verbeke, Glazen La Tène armbanden uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse periode in Vlaanderen, 81 Jona Lendering, Waarom Joden en christenen gescheiden wegen zijn gegaan, 87 AVRA projecten - Werking 2013 Kathy Sas, Tentoonstelling Laag per Laag – 50 Jaar AVRA, 95 Henri Verbeeck, Kontich, 100 Guido Cuyt, Wijnegem, 102 AVRA-daguitstap nr. 154 naar Tongeren op 16 juni 2013, 103 Vander Meiren Wim,  AVRA-reizen nrs. 153 & 155 naar Rome, 105 VariAVRA 2013, 115 AVRA projecten - Werking 2014 Henri Verbeeck, Kontich, 117 Guido Cuyt, Wijnegem, 120 AVRA-daguitstap nr. 156 naar Turnhout op 23 februari 2014, 121 Tim Clerbaut, AVRA-daguitstap nr. 157 naar Xanten op 3 mei 2014, 123 Wim Van Craenenbroeck,  AVRA-daguitstap nr. 158 naar Keulen op 5 oktober 2014, 129 VariAVRA 2014, 137 AVRA BULLETIN 16-17, 2016-2017 (nieuw) Kathy Sas, Voorwoord, 9 Guido Cuyt  & Hugo Thoen, Regulus van Lezoux en het ‘Romeinse vierkant’ van Wijnegem, 11 Tim Clerbaut & Guido Cuyt , Tussen hamer en ... : Een Romeins ijzeren aambeeld van Wijnegem in hernieuwd vergelijkend perspectief, 25 Henri Verbeeck & Hugo Thoen, Romeinse Grobbendonkenaar geeft zijn naam prijs, 31 Ludo Giebens, Romeins recht. Raakpunten met ons hedendaags recht, 39 Stijn Heeren, Over ontvolkingen, goud en Germaanse Romeinen. De laat-Romeinse tijd in de Lage Landen (3de-5de eeuw n. Chr.), 49 Francis Van Elst, Van de Nijl naar de Tiber. Isis in Rome, 63 Francis Van Elst, Geneeskunde in de Oudheid, 75 AVRA projecten - Werking 2015 Henri Verbeeck, Kontich, 91 Guido Cuyt, Wijnegem, 94 Dirk Vereycken, AVRA-daguitstap nr. 159 naar Tongeren en Lanaken op 25 oktober 2015, 95 VariAVRA 2015, 101 AVRA projecten - Werking 2016 Henri Verbeeck, Kontich, 105 Guido Cuyt, Wijnegem, 107 Dirk Vereycken, AVRA-daguitstap nr. 160 naar Leiden en Zwammerdam op 19 juni 2016, 109 Chris De Laet & Tim Clerbaut, AVRA-microreis nr. 161 naar Heerlen op 11 december 2016, 117 VariAVRA 2016, 121 Wie een Bulletin wil aanschaffen, laat ons iets weten via contact@avra.be en wij nemen contact met u op. Oudere uitgaven van de jaarverslagen van AVRA kan u op aanvraag inkijken.
CONTACT
AVRA vzw Frans van Heymbeecklaan 43 2100 Deurne ondernemingsnummer 0408.024.758       Stuur ons een e-mail!
AGENDA
GEEF ONS EEN SEINTJE
Indien u zelf kennis heeft van mogelijk interessante vondsten, nakende bouw- of andere werken die de ondergrond kunnen verstoren, geef ons dan een seintje!
Wil u meer informatie over geplande lezingen of evenementen, bezoek onze Facebook-pagina of stuur ons een bericht via contact@avra.be.
Op de AGENDA
AVRA  HOME
© AVRA vzw, 2016 - 2021.
Website door Matho Gaphics
LID WORDEN
Wil u op de hoogte blijven van alle activiteiten van AVRA, word dan lid en krijg elke maand onze nieuwsbrief met alle actuele informatie.
MET DE STEUN VAN
Publicaties » AVRA Bulletin AVRA BULLETIN 1, 2000 Guido Cuyt, Woord Vooraf, 1-2. Guido Cuyt, Kuilen uit midden- en late ijzertijd te Wijnegem, 3- 21. Henri Verbeeck, De Gallo-Romeinse tempel te Kontich, 22-37. Jan De Beenhouwer, Terracottabeeldjes van Venus en Minerva op het Gallo-Romeinse heiligdom van Kontich-Kazerne (Antwerpen, België), 38-52. Philippe Crombé, Yves Perdaen & Joris Sergant, Jagers- verzamelaars uit de Midden-Steentijd te Verrebroek, 53-58. Wim De Clercq, Over aardgasleidingen, collectoren, verkavelingen en industriezones. Enkele beschouwingen bij drie jaar archeologisch noodonderzoek vanuit de provincie Oost-Vlaanderen, 59-66. Gijs De Greef, Romeinse muntschatten en Germaanse invallen in het midden van de 3de eeuw, 67-70. Arnold Provoost, Omtrent enkele problemen en nieuwe visies in de vroeg-christelijke archeologie, 71-78. Guido Cuyt, Archeologisch onderzoek te Wijnegem 1999-2000, 79-83. Jan Willems, Onderzoek van een bouwput aan de Ertbruggestraat in Wijnegem, 84. Peter Verstappen, Mortsel-Steenakker en omgeving, 85-96. Ghislaine Libre, Verslag AVRA-reis naar Libië, 97-106. Ghislaine Libre, Verslag AVRA-reis naar Tongeren, Maastricht, Stein en Sittard, 107-108. VARIAVRA 2000, 109-111. Lijst AVRA-vergaderingen in 2000, 112. AVRA-Leden, 113-117. AVRA BULLETIN 2, 2001 Guido Cuyt, Woord Vooraf, 1-2. Bart Cherretté, Houtanalytisch onderzoek van twee Romeinse waterputten te Wijnegem-Steenakker, 3-7. Kathy Sas, Romeinse juwelen in de provincie Antwerpen, 8-34. Werner Wouters, Stadsarcheologie in Mechelen, 35-39. Peter Van den Hove & Alain Vanderhoeven, Archeologisch onderzoek in de Basiliek van Tongeren, 40-41. Marit Vandenbruane, Wat kan je zien op het menselijk skelet ?, 42-46. Guido Cuyt, Archeologisch onderzoek te Wijnegem 2001 (interimverslag), 47-53. Mark Van Strydonck, Verslag AVRA-reis naar Menorca, 54-55. Ghislaine Libre, Verslag AVRA-reis naar Breda en omgeving, 56-57. VARIAVRA 2001, 58-60. Lijst AVRA-vergaderingen in 2001, 61. AVRA-Leden, 62-69. AVRA BULLETIN 3, 2002 Guido Cuyt, Woord Vooraf, 1. Guido Cuyt, In memoriam Dr. Felix Lauwers, 2-4. Willy Clarysse, Een valse Sarapis?, 5-7. Guido Cuyt, Geen schade aan de spade, Archeologisch onderzoek te Wijnegem-‘Steenakker’ in 2002 (Interimverslag), 8-17. Marc De Bie, Prehistorische kampen uit het einde van de laatste ijstijd in Vlaanderen,18-23. Bart Cherretté, Kringen voor de doden. Grafheuvels uit de vroege / middenbronstijd te Oedelem – Wulfsberge (W.-Vl.), 24-31. Herman Clerinx, Een “ritueel landschap” in Wéris, 32-41. Francis Brenders, Vitruvius’ De Architectura Libri X, boeken 3 en 4 over de bouw van tempels en zijn invloed op de architectuurtheorie van de Renaissance, 42-51. Guido Cuyt, Op zoek naar het onderste uit de kan…, Verslag van de AVRA-reis naar Rome (27 juli tot 4 augustus 2002), 52- 57. Ghislaine Libre, Verslag van AVRA-reis naar Mariemont, Liberchies en Tongeren (24 november 2002), 58-60. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2002, 61-64. Lijst van AVRA-vergaderingen in 2002, 65. AVRA-Ledenlijst, 66-70. AVRA BULLETIN 4, 2003 Guido Cuyt, Woord Vooraf, 1. Hugo Thoen, Kopzorgen om Sarapis, 3-17. Henri Verbeeck, De vervalser van de Sarapis-scherf, 19-20. Marie Christine Laleman, Onderzoek in het Gentse Prinsenhof, 21-34. Natalie Cleeren, Het leven na de opgraving. Courante problemen rond conservatie van archeologische objecten, 35-41. Jeroen Van Vaerenbergh, Het discrete secreet. Romeinse latrines op het Italische schiereiland, 43-51. Guido Cuyt & Mark Van Strydonck, Van huizen, putten en Merovingers. Archeologisch onderzoek te Wijnegem B Steenakker in 2003 (interimverslag), 53-60. Ludo Giebens, AVRA-reis naar Mallorca van 25 april tot 2 mei 2003, 61-68. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap naar Nederland op zondag 22 juni 2003, 69-72. Ghislaine Libre, AVRA-daguitstap naar Brussel op zondag 23 november 2003, 73-74. VARIAVRA 2003, 75-77. AVRA-vergaderingen in 2003, 78. AVRA-ledenlijst, 79-82. AVRA BULLETIN 5, 2004 Guido Cuyt, Woord vooraf, 1-2. Arnold Provoost, De funeraire gebruiken van de eerste christenen in de catacomben van Rome, 3-11. Leo Verhart, Vervalsingen in de Nederlandse archeologie, 13- 23. Guido Cuyt, Recente ontdekkingen in Rome, Crypta Balbi, 25- 34. Dries Tys, De ruimtelijke ontwikkeling van de kustvlakte in de Vroege en de Volle Middeleeuwen en de evolutie van de omgang van de mens met het water. Het voorbeeld van Kamerlings ambacht, 35-40. Peter Cosyns, Romeins glas in België, 41-52. Herbert Verreth, De film ‘Gladiator’, (film)historisch bekeken, 53-60. Roald Docter, e.a., La nouvelle Carthage, nieuwe inzichten in de topografie van een antieke stad, 61-72. Guido Cuyt, Handelsscheepvaart in de Romeinse Oudheid, 73- 82. Guido Cuyt, Sporen uit de midden-IJzertijd aan de Ganzenweg te Wijnegem (interimverslag), 83-92. Henri Verbeeck, De terra sigillata uit de Gallo-Romeinse vicus van Kontich-Kazerne (Interimrapport), 93-99. Henri Verbeeck, AVRA-reis 127 naar Nijmegen (25 april 2004), 101-102. Harry Van Enckevort, Nijmegen, Legerplaats en stad in het achterland van de limes, 102-104. Ludo Giebens, AVRA-reis 128 naar Istanbul (18 tot 23 augustus 2004), 105-109. Guido Cuyt, AVRA-reis 129 naar Velzeke en Ath (26 september 2004), 111-113. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2004, 115-117. Lijst van AVRA-vergaderingen in 2004, 118. AVRA-Ledenlijst, 119-123. AVRA BULLETIN 6, 2005 Guido Cuyt, Woord vooraf, 1. Sofie Vanhoutte, Het Romeinse castellum in Oudenburg. Nieuw onderzoek, nieuwe inzichten, nieuwe vragen, 2-12. Elly Heirbaut, Bernheze-Nistelrode. Bewoningsgeschiedenis vanaf het Neolithicum tot het heden, 13-19. Michiel Bartels, De vroegmiddeleeuwse ruimtelijke ontwikkeling van de handelsnederzetting Deventer, Oost-Nederland, 20-29. Edwin Blom, Tom Hazenberg & Wouter Vos, Het geroeide Nederlandse vrachtschip de ‘Woerden 7’. Onderzoeksresultaten van de opgraving van een Romeinse platbodem aan de Nieuwe Markt in Woerden (Hoochwoert), 30-44. Ludo Giebens, Romeinse munten, getuigen van hun tijd: een kennismaking, 45-52. Gauthier Clerens & Eddy Mathy, De 1ste-eeuwse Romeinse militaire ruiterij: onbemind wegens onbekend?, 53-57. Hugo Thoen & Henri Verbeeck, De terra sigillata uit de vicus van Kontich-Kazerne. Typologie, chronologie en herkomst, 58- 72. Henri Verbeeck, Nederzettingssporen uit de vroege ijzertijd en een middeleeuwse put te Kontich, site Nachtegaalhoeve, 73- 82. Rica Annaert & Jan Willems, Nederzettingssporen uit de ijzertijd en de Romeinse periode in de verkaveling Krabbershoek te Wijnegem (Antwerpen), 83-87. Guido Cuyt, Met de herten als gezelschap, Kortstondig noodonderzoek in Wijnegem, 88-90. Henri Verbeeck & Ludo Giebens, AVRA-reis nr. 130 naar Sicilië van 29 maart tot 8 april 2005, 91-95. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 131 naar Rochefort en Malagne op 26 juni 2005, 96-97. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 132 naar Destelbergen en Gent op 16 oktober 2005, 98-99. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2005, 100-101. Lijst van AVRA-vergaderingen in 2005, 102. AVRA-Ledenlijst, 103-108. AVRA BULLETIN 7, 2006 Guido Cuyt, Woord vooraf, 1. Ria Berkvens, Romeinen in Breda, Archeologisch onderzoek op landschapformaat, 2-10. Rica Annaert, Het Merovingische grafveld van Broechem in een bredere context, 11-20. Guido Creemers & Patrick Berben, Late prehistorie en het cattle complex van de Turkana, 21-27. Koen Wylin, De Etrusken en hun taal, 28-35. Mark Van Strydonck, Mathieu Boudin, & Anton Ervynck, Mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van stabiele isotopen (?13C en ?15N) van menselijk beendercollageen en - carbonaat als hulpmiddel in migratiestudies, 36-42. Robert Nouwen, Tongeren als het bestuurlijke en economische centrum van een agrarische regio in relatie tot de ravitaillering van de Rijntroepen: een beknopte status quaestionis, 43-51. Tony Oost, Antwerpen tijdens de Gallo-Romeinse periode, 52- 59. Guido Cuyt, Geef aan Caesar wat Caesar toekomt…, 60-91. Henri Verbeeck, Het archeologisch onderzoek te Kontich in 2006, 92-102. Guido Cuyt, Opgravingen aan de Oud Sluisstraat in Wijnegem, 103-108. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 133 naar Maaseik en Venlo op 12 maart 2006, 109-110. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 134 naar Gent en Velzeke op 14 oktober 2006, 111-112. Ludo Giebens, AVRA-daguitstap 135 naar Antwerpen op 14 november 2006, 113-114. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2006, 115-116. Lijst van AVRA-vergaderingen in 2006, 117. AVRA-Ledenlijst, 118-123. AVRA BULLETIN 8, 2007 Guido Cuyt, Woord vooraf, 1. Robert Nouwen, Romeinse militairen op jacht. Enkele bedenkingen over de schedel van een beer uit Oudenburg, 2- 14. Marc Lodewijckx, Archeologische luchtprospecties in het oosten van Vlaanderen. Mogelijkheden en resultaten, 15-24. Marc Dewilde & Frederik Demeyere, De allerlaatste getuige. De archeologische aanpak van WO I-erfgoed in Vlaanderen, 25-30. Peter Cosyns, Romeins glas in België (deel 2), 31-38. Marleen Martens, Een tempel en een feestmaal ter ere van Mithras in de vicus van Tienen, 39-44. Tim Clerbaut, Het kan ook anders! Persoonlijke impressie van de opgravingscampagne 2006 van AVRA in Kontich, 45-46. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 136 naar Tienen en Kanne op 17 juni 2007, 47-49. Ludo Giebens, AVRA-daguitstap 137 naar Lommel en Eindhoven op 14 oktober 2007, 50-53. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2007, 54-56. Lijst van AVRA-voordrachten in 2007, 57. AVRA-Ledenlijst, 58-63 AVRA BULLETIN 9, 2008 Guido Cuyt, Woord vooraf, 1. Davy Herremans, De burcht van Antwerpen, Enkele discussiepunten, 2-10. Jona Lendering, Dood in Babylon, Alexander de Grote en de Chaldeeën, 11-16. Bernard Van Daele, Het Romeinse fort in Iza - Kelemantia (Slowakije), 17-25. Jeroen Vanden Borre, Net over de grens… De oudste geschiedenis van Nispen blootgelegd, 26-29. Natasja Reyns, Het Romeinse kwaliteitsaardewerk van de site Steenakker-Kapelleveld in Kontich, 30-55. Ludo Giebens, AVRA-reis 138 naar Zuidwest Turkije en Sagalassos van 2 tot 10 juni 2008, 56-59. Guido Cuyt, AVRA-daguitstap 139 naar Laon en Marle op 29 juni 2008, 60-62. Yves Van Roy & Ludo Giebens, AVRA-daguitstap 140 naar Oss en Nijmegen op 19 oktober 2008, 63-65. Yves Van Roy & Ludo Giebens, Microreis naar Asse op 21 december 2008, 66. Guido Cuyt, Viering 45 jaar AVRA op 20 september 2008, 67- 75. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2008, 76-78. Lijst van AVRA-voordrachten in 2008, 79. AVRA-Ledenlijst, 80-85. AVRA BULLETIN 10, 2009 Jan De Beenhouwer, Woord vooraf, 1. Jordi Bruggeman, Chinees porselein met An Hoa-decoratie in Vlaanderen. Een aparte vorm van decoratie uit de 18de eeuw, 2-3. Stephan Delaruelle & Jef Van Doninck, Uit Kempische bodem. Recent archeologisch onderzoek in de regio Turnhout, 4-17. Jona Lendering, Waakzaamheid en watermanagement: de Limes Tripolitanus,18-24. François van den Dries, Het Romeinse glasovenproject te Velzeke, 25-45. Tim Clerbaut, De Gallo-Romeinse pottenbakkersoven van Kontich herbekeken, 46-52. Natasja Reyns & Jordi Bruggeman, Het voor-Romeins en Romeins glas van Kontich en Wijnegem, 53-70. Ludo Giebens, Yves Van Roy & Kathy Sas, AVRA-daguitstap 141 naar Damme en Velzeke op 22 maart 2009, 71-75. Yves Van Roy, AVRA-reis 142 naar Kalkriese op 4 september 2009, 76-80. Yves Van Roy & Ludo Giebens, AVRA-daguitstap143 naar Tongeren en Maaseik op 11 oktober 2009, 81-83. Yves Van Roy & Ludo Giebens, Microreis AVRA naar het terracottaleger van Xi’an in Maaseik op 11 januari 2009, 84. Ludo Giebens, Microreis AVRA naar Rotterdam op 15 februari 2009, 85-86. Jan De Beenhouwer, Microreis AVRA naar Tienen op 22 november 2009, 87-88. Lijst van AVRA-voordrachten in 2009, 89. VARIAVRA, Gevarieerd verenigingsnieuws 2009, 90-93. AVRA-Jaarvergadering 2009, 94-99 AVRA-Leden, 100. AVRA BULLETIN 11, 2010-2011 Jan De Beenhouwer, Voorwoord, 7 Tim Clerbaut & Kristine Magerman, Onderzoek van een derde pottenbakkersoven en zijn stookkuil te Asse-Nerviërstraat, 9- 20. Ruben Pede, Bart Jacobs & Guy De Mulder, Preventief archeologisch onderzoek langs de Blikstraat te Wijnegem tijdens 2007-2009: overzicht van de resultaten uit de IJzertijd, 21-28. Natasja Reyns, Het postmiddeleeuws glas van de site Steenakker te Wijnegem , 29-31. Jeroen Van Vaerenbergh, De smaak van de Romeinse keizer… , 32-33. Ludo Giebens, Impressies uit Pompeii: Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, 35-46. Wim Van Craenenbroeck, De afdeling archeologie in het museum van Kontich vernieuwd. Een blik achter de schermen, 47-54. Henri Verbeeck, met bijlage van Hugo Thoen, Het mysterie van Kontich: KFL-2206. Brieven van H. Thoen aan H. Verbeeck, 55-59. Henri Verbeeck; Guido Cuyt, AVRA projecten, 61-64. Yves Van Roy, AVRA-reis nr. 147 naar Sint-Niklaas en Sint- Gillis-Waas “Kluizenmolen” op 6 juni 2010, 65-66. Ludo Giebens, AVRA-reis nr. 148 naar Raversijde en Oudenburg op 26 september 2010, 67-68. VariAVRA: gevarieerd verenigingsnieuws uit het werkjaar 2010 , 69-71. AVRA BULLETIN 12, 2012 Jan De Beenhouwer, Voorwoord, 7. Dave Geerts, De munten van Kontich-Kazerne: een cultureel- economische benadering, 9-23. Natasja Reyns, Jordi Bruggeman & Henri Verbeeck, De mortaria van de site Steenakker-Kapelleveld te Kontich, 25-35. Natasja Reyns, Jordi Bruggeman & Henri Verbeeck, De dolia van de site Steenakker-Kapelleveld te Kontich, 37-41. Henri Verbeeck; Guido Cuyt, AVRA projecten, 43-45. Ludo Giebens, AVRA-reis nr. 149 naar Brugge op 19 juni 2011, 47-50. Yves Van Roy, AVRA-reis nr. 150 naar Tongeren op 20 november 2011, 51-55. VariAVRA, gevarieerd verenigingsnieuws uit het werkjaar 2011, 57-58. AVRA BULLETIN 13, 2013 Jan De Beenhouwer, Voorwoord, 7. Henri Verbeeck, Van grondspoor tot maquette. Vijf houten woningen en een Gallo-Romeinse tempel van de vroege ijzertijd tot de Romeinse periode te Kontich (2009), 9-31. Marijke Derieuw, De tempel van Kontich-Kazerne in een ruimer perspectief, 33-48. Tim Clerbaut & Guido Cuyt, Ad fundum, een onderzoek naar enkele bijzondere waterputvondsten te Wijnegem, Deel I: De Romeinse emmer van Wijnegem (Antwerpen), 49-57. Tim Clerbaut & Anouk van der Kelen, Uit het verleden geschept: een houten gebruiksvoorwep uit een laat-Romeinse waterput te Meldert (Lummen), 59-65. Stephan Delaruelle, Alle wegen leiden naar … Romeinse bewoning in de regio Turnhout, 67-70. AVRA projecten - Werking 2012, 71-75. Ludo Giebens, AVRA-microreis naar Antwerpen op 17 februari 2012, 77-78. Yves Van Roy, AVRA-reis nr. 151 naar Noordwest-Frankrijk van 18 tot 20 mei 2012, 79-85. Ludo Giebens, AVRA-reis nr. 152 naar Maaseik & Heerlen op 30 september 2012, 87-89. VariAVRA: gevarieerd verenigingsnieuws uit het werkjaar 2012, 91-95. AVRA BULLETIN 14-15, 2014-2015 (nieuw) Kathy Sas, Voorwoord, 7 Henri Verbeeck & Natasja Reyns, De waterputten van de site Kontich-Kazerne te Kontich, 9 Barbara Borgers & Henri Verbeeck, Romeinse aardewerkproductie te Kontich herbekeken, 49 Van Celst Marjolein, Stenen artefacten van de site Kontich-Kazerne te Kontich, 65 Tim Clerbaut & Guido Cuyt, Ad fundum, een onderzoek naar enkele bijzondere waterputvondsten te Wijnegem: Deel II: Het ‘mysterieuze’ metaalblad van Wijnegem (Antwerpen), 75 Erik Verbeke, Glazen La Tène armbanden uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse periode in Vlaanderen, 81 Jona Lendering, Waarom Joden en christenen gescheiden wegen zijn gegaan, 87 AVRA projecten - Werking 2013 Kathy Sas, Tentoonstelling Laag per Laag – 50 Jaar AVRA, 95 Henri Verbeeck, Kontich, 100 Guido Cuyt, Wijnegem, 102 AVRA-daguitstap nr. 154 naar Tongeren op 16 juni 2013, 103 Vander Meiren Wim,  AVRA-reizen nrs. 153 & 155 naar Rome, 105 VariAVRA 2013, 115 AVRA projecten - Werking 2014 Henri Verbeeck, Kontich, 117 Guido Cuyt, Wijnegem, 120 AVRA-daguitstap nr. 156 naar Turnhout op 23 februari 2014, 121 Tim Clerbaut, AVRA-daguitstap nr. 157 naar Xanten op 3 mei 2014, 123 Wim Van Craenenbroeck,  AVRA-daguitstap nr. 158 naar Keulen op 5 oktober 2014, 129 VariAVRA 2014, 137 AVRA BULLETIN 16-17, 2016-2017 (nieuw) Kathy Sas, Voorwoord, 9 Guido Cuyt  & Hugo Thoen, Regulus van Lezoux en het ‘Romeinse vierkant’ van Wijnegem, 11 Tim Clerbaut & Guido Cuyt , Tussen hamer en ... : Een Romeins ijzeren aambeeld van Wijnegem in hernieuwd vergelijkend perspectief, 25 Henri Verbeeck & Hugo Thoen, Romeinse Grobbendonkenaar geeft zijn naam prijs, 31 Ludo Giebens, Romeins recht. Raakpunten met ons hedendaags recht, 39 Stijn Heeren, Over ontvolkingen, goud en Germaanse Romeinen. De laat-Romeinse tijd in de Lage Landen (3de-5de eeuw n. Chr.), 49 Francis Van Elst, Van de Nijl naar de Tiber. Isis in Rome, 63 Francis Van Elst, Geneeskunde in de Oudheid, 75 AVRA projecten - Werking 2015 Henri Verbeeck, Kontich, 91 Guido Cuyt, Wijnegem, 94 Dirk Vereycken, AVRA-daguitstap nr. 159 naar Tongeren en Lanaken op 25 oktober 2015, 95 VariAVRA 2015, 101 AVRA projecten - Werking 2016 Henri Verbeeck, Kontich, 105 Guido Cuyt, Wijnegem, 107 Dirk Vereycken, AVRA-daguitstap nr. 160 naar Leiden en Zwammerdam op 19 juni 2016, 109 Chris De Laet & Tim Clerbaut, AVRA-microreis nr. 161 naar Heerlen op 11 december 2016, 117 VariAVRA 2016, 121 Wie een Bulletin wil aanschaffen, laat ons iets weten via contact@avra.be en wij nemen contact met u op. Oudere uitgaven van de jaarverslagen van AVRA kan u op aanvraag inkijken.
CONTACT
AVRA vzw Frans van Heymbeecklaan 43 2100 Deurne ondernemingsnummer 0408.024.758       Stuur ons een e-mail!
AGENDA
GEEF ONS EEN SEINTJE
Indien u zelf kennis heeft van mogelijk interessante vondsten, nakende bouw- of andere werken die de ondergrond kunnen verstoren, geef ons dan een seintje!
Wil u meer informatie over geplande lezingen of evenementen, bezoek onze Facebook-pagina of stuur ons een bericht via contact@avra.be.
© AVRA vzw, 2016 - 2021.
Website door Matho Gaphics
LID WORDEN
Wil u op de hoogte blijven van alle activiteiten van AVRA, word dan lid en krijg elke maand onze nieuwsbrief met alle actuele informatie.
MET DE STEUN VAN